Představenstvo Zemědělského družstva Dub nad Moravou svolává členskou schůzi, která se bude konat ve středu dne 30. května 2017 v 11 hodin v Kulturním domě Věrovany.  

 

Program jednání členské schůze

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

  2. Volba orgánů členské schůze– předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

  3. Zpráva o činnosti představenstva

  4. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy družstva za rok 2016

  5. Zpráva z výroby a obchodu

  6. Diskuse

  7. Usnesení

  8. Závěr

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v kancelářích družstva u p. Skoupilové v pracovních dnech, vždy od 7:00 do 14:00.

Svoz členů je zajištěn autobusem v 10:15 hodin z Kožušan a obvyklých zastávek, druhý svoz 10:45 avií z Kožušan a obvyklých zastávek.

 

KONTAKTY

Telefon
Telefon

+420 585 964 256
+420 585 964 275

Fax +420 585 964 306
Email zddub@zd-dub.cz

 

ZD DUB NAD MORAVOU

Mapa

Tovačovská 190
783 75  Dub nad Moravou

GPS: N 49°28.79160', E 17°16.66010'

IČO:  00147338
DIČ:  CZ00147338