ROSTLINNÁ VÝROBA

Rostlinná výrobaRostlinná výroba Zemědělského družstva Dub nad Moravou hospodaří na pozemcích okolo řeky Moravy, začínáme u Tovačova a končíme před Olomoucí. Hospodaříme v katastrálních územích Tovačov, Klopotovice, Věrovany, Citov, Dub nad Moravou, Brodek u Přerova, Majetín, Charváty, Blatec, Tážaly, Kožušany a Nemilany.

Hospodaříme v nadmořské výšce od 198 m do 208 m. Půdy můžeme rozdělit na degradované černozemě (49%), černozemně (13%), nivní půdy (36%) a nivní půdy glejové (2%). Průměrné srážky se pohybují okolo 660 mm za rok.

Rostlinná výroba je v současné době rozdělena na dvě střediska. Jedno se nachází v obci Věrovany, kde máme mechanizaci, opravárenské dílny, garáže, skladovací kapacity na obiloviny a jiné komodity a čistící stanici na potravinářskou pšenici a sladovnický ječmen. Druhé středisko se náchází v obci Kožušany, kde jsou garáže, opravárenské dílny, sklady na komodity, mechanizace a posklizňová linka.

Rostlinná výrobaPod tyto dvě hlavní střediska rostlinné výroby patří ještě středisko Dub na Moravou, kde máme dílny, sklady osiv, sklad náhradních dílů, sklady komodit a posklizňovou linku na čištění množitelských porostů pšenice. Ke své činnosti využíváme i další střediska Bolelouc, Drahlov a Blatec.

Rostlinná výroba se věnuje pěstování pšenice ozimé (množení, potravina a krmná), ječmene jarního (množení, sladovnický a krmný), řepky ozimé, cukrovky, množení hrachu, hořčice, sóji, kukuřice na zrno, kukuřice silážní, vojtěšky a ošetřování luk.
Pravidelně se na pozemcích našeho ZD konají polní dny řepky ozimé a kukuřice.

 

Rostlinná výrobaRostlinná výroba poskytuje mnoho služeb pro obyvatelstvo i okolní podniky i soukromně hospodařící rolníky, jako například základní zpracování půdy, hnojení, setí, sklizeň kombajnem, řezačkou, vakování siláží, senáží a cukrovarnických řízků, vázání slámy, dopravu, nakládku univerzálním nakladačem i manipulátorem, čištění cukrovky překlepávačem apod. Všechny poskytované služby a jejich ceník je možno získat u vedoucího rostlinné výroby nebo přímo na jednotlivých střediscích rostlinné výroby.

Kromě těchto vyjmenovaných služeb ZD dále nabízí prodej obilovin balených po 50 kg – pšenice, ječmen a kukuřice a jejich pošrotování na středisku Dub nad Moravou – každý pátek 7.00 – 9.00 hod.

KONTAKTY

Středisko Věrovany
Agronom
Pavel Macek
+420 777 783 274

Středisko Věrovany
Mechanizátor
Ing. Vojtěch Trefil
+420 777 783 278

Středisko Kožušany
Agronom
Ing. Miloslav Matoušek
+420 777 783 279

Středisko Kožušany
Mechanizátor
Pavel Vaca
+420 777 783 276

Středisko Dub
Prodej obilovin
Pavel Bílý
+420 774 783 783

KONTAKTY

Telefon
Telefon

+420 585 964 256
+420 585 964 275

Fax +420 585 964 306
Email zddub@zd-dub.cz

 

ZD DUB NAD MORAVOU

Mapa

Tovačovská 190
783 75  Dub nad Moravou

GPS: N 49°28.79160', E 17°16.66010'

IČO:  00147338
DIČ:  CZ00147338