Představenstvo Zemědělského družstva Dub nad Moravou

svolává

členskou schůzi,

která se bude konat ve čtvrtek dne 10.června 2021 v 11 hodin v Kulturním domě Věrovany

 

Program jednání členské schůze

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

  2. Volba orgánů členské schůze– předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

  3. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020

  4. Projednání a schválení volebního řádu

  5. Volba orgánů družstva

  6. Zpráva o činnosti představenstva

  7. Různé - diskuse

  8. Vyhlášení výsledků voleb

  9. Usnesení

  10. Závěr

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v kancelářích družstva u p. Macourkové v pracovních dnech, vždy od 7:00 do 14:00.

 

Tato pozvánka je současně vyvěšena na webových stránkách družstva www.zd-dub.cz.

 

 

Ing. Vlasta Šimonková, v.r.

místopředseda představenstva

 

 

Svoz členů je zajištěn Avií v 10,15 hodin z Kožušan a obvyklých zastávek

Pozvánku ve formátu pdf je možno stáhnout v sekci dokumenty.

KONTAKTY

Telefon
Telefon

+420 585 964 256
+420 585 964 275

Fax +420 585 964 306
Email zddub@zd-dub.cz

 

ZD DUB NAD MORAVOU

Mapa

Tovačovská 190
783 75  Dub nad Moravou

GPS: N 49°28.79160', E 17°16.66010'

IČO:  00147338
DIČ:  CZ00147338